दान करणे खूपच पुण्याचे काम मानले गेले आहे. दान केल्याने व्यक्तीला त्याच्या पापामधून मुक्ती मिळते आणि त्याचे ग्रह नेहमी शांत राहतात. दान देण्याचा सर्वात शुभ काळ सकाळचा असतो. यामुळे जेव्हा देखील तुम्ही दान करण्याचा विचार कराल तेव्हा सकाळी स्नान केल्यानंतरच दान करावे.

शास्त्रामध्ये काही अशा वस्तूंचा उल्लेख केला गेला आहे. ज्यांना सूर्यास्तानंतर दान करू नये. जर या वस्तू तुम्ही दान केल्या तर तुम्हाला धनासंबंधी समस्या घेरू लागतात. यामुळे चुकुनही या वस्तू सूर्यास्तानंतर दान करू नयेत.

सूर्यास्तानंतर दान करू नये या वस्तू

दुधाचे दान: सूर्यास्तानंतर कधीच दुध दान करू नये. दुधाचे दान केल्याने लक्ष्मी माता नाराज होते आणि जीवनामध्ये धनासंबंधी समस्या सुरु होतात. याशिवाय दुधाचा संबंध चंद्राशी मानला गेला आहे. यामुळे रात्री दुध दान केल्याने आरोग्यावर देखील वाईट परिणाम पडतो. अशी मान्यता आहे कि जेव्हा दोन वेळांचे मिलन होते त्यावेळी दुध दान केल्याने घरामध्ये कधीच बरकत राहत नाही.

दह्याचे दान: दुधाप्रमाणे दह्याचे दान करणे देखील अशुभ मानले गेले आहे. दही दान केल्याने धन, वैभव आणि ऐश्वर्यला नुकसान पोहोचते. ज्योतिषशास्त्रानुसार दह्याचा संबंध शुक्राशी असतो. शुक्र धन, वैभव आणि ऐश्वर्यचे प्रतिक आहे. यामुळे सूर्यास्ताच्या वेळी दही कोणालाही दान देऊ नये. असे केल्याने भौतिक सुख सिविधा आणि वैभवावर परिणाम पडतो.

लसून-कांद्याचे दान: लसून-कांद्याचे दान देखील सूर्यास्त झाल्यानंतर करू नये. संध्याकाळच्या वेळी वस्तू दान केल्याने केतू ग्रह भारी होतो. ज्यामुळे आरोग्यावर देखील त्याचा प्रभाव पडतो. यामुळे चुकुनही लसून-कांद्याचे दान सूर्यास्तानंतर करू नये.

सूर्यास्ता दरम्यान हे कार्य करणे टाळा

सूर्यास्तानंतर दान करण्याशिवाय खाली दिलेली कार्ये देखील टाळावीत. या कार्यांना करण्याने जीवनामध्ये समस्या येऊ लागतात. सूर्यास्तानंतर घरामध्ये झाडू मारू नये. असे केल्याने माता लक्ष्मी नाराज होते आणि घरामध्ये धनाची कमी होऊ लागते. जे लोक सूर्यास्ताच्या वेळी झोपतात त्यांचे भाग्य देखील झोपी जाते आणि त्यांची साथ कधीच देत नाही. यामुळे सूर्यास्ताच्या वेळी झोपणे देखील टाळावे. सूर्यास्त झाल्यानंतर कोणाशीही वाद करू नये.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने